Mijn naam is Els. Na een loopbaan van 12 ambachten en 13 ongelukken, kreeg ik problemen met mijn gezondheid. Met het geschenk van deze crisis begon een zoektocht naar mijn eigen heling. Dit bracht mij op het spirituele pad.
Door het volgen van vele workshops en cursussen op het gebied van zelfontwikkeling en bewustzijnsgroei , ontdekte ik stukje bij beetje mijn ware talenten en kwaliteiten.

 

Mijn Reiki 1 & 2 ontving ik van Anita en vervolgens de Dolphin Reiki & Dolphin Trilogy Reiki van Sinie † . Na deze laatste inwijdingen wist ik dat ik verder wilde met de dolfijnen om hun zachte , liefdevolle en toch krachtige energie.

Ik ontving mijn Essential Reiki Master graad in 2006 van Carlijn Christina, en droeg zij haar dolfijn systemen aan mij over.


In 2007 leerde ik Reiki Master Tineke Wijnker kennen en ook van haar mocht ik heel fijne systemen ontvangen, o.a Lightarian Reiki, The Key of Raziel, Yemanja, Zone Reiki. Een van de fijne dingen die ik heel graag doe met reiki is healing sturen naar en geven aan dieren. Ik had een poes, genaamd Princes, die gek was op een reiki behandeling die als ik een inwijding ontving, zij ook altijd heel stil bij me ging liggen en verdween als de energie afgelopen was.

Zij is helaas op 2 november 2010 over de regenboogbrug gegaan.

 

Na mijn ontmoeting met dolfijn Flo en een gechannelde boodschap van haar door Evelien van Laar, ben ik me in deze dolfijn energieën, gaan toeleggen. Verder heb ik me toegelegd op Medicine Buddha en het Happy Trials systeem, dat ik al vele malen heb mogen toepassen bij dieren vlak voor hun overgaan naar Gene Zijde. Dit symbool plaats ik samen met de dolfijnen en walvissen, die als Kosmische wezens het dier helpen met de overgang, in de aura van het dier en actief wordt op het moment van overgang.

 

Dit systeem is niet aanvraagbaar als inwijding maar het symbool kan wel door mij geplaatst worden wanneer een dierbaar huisdier of dierbaar familielid in het laatste stadium van het leven is ,en niet lang meer heeft te leven. Je kunt hiervoor met mij contact opnemen.

 

In de loop der jaren heb ik nog meerdere Lichtarian TM modules ontvangen, Geboorte engelen inwijdingen en workshops gevolgd zoals:

Oor en lichaamskaarsen, Kaarsenmagie, Integrale massage, Aura & Chakra healing, en Edelsteen en Kruidenstempelmassage. 

 

De laatste jaren wist en voelde ik dat ik iets “miste” om weer verder te groeien. En zo kwam het sjamanisme op mijn pad. De afgelopen 4 jaar heb ik me bekwaamd in het sjamanisme. Volgde workhops bij mijn hartsvriendinnetje Sabine Roesberry  van Shamanshome. Zij leerde me dat sjamanisme beoefenen je niet automatisch tot sjamaan maakt maar het is een levenswijze of houding is van helen en geheeld worden in verbondenheid met alles wat is. De krachten van het sjamanisme gaan verder dan mijn stoutste dromen. Ze laten me voortdurend zien wie ik ben, hoe ik de wereld om me heen waarneem en hoe ik er naar probeer te leven.

 

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft. Elke boom, ieder dier, ieder insect, ieder amfibie, iedere vogel, de elementen, de dag, de nacht, de zon, de maan, onze voorouders en al het noembare, alles heeft een ziel, een unieke kracht en een eigen verhaal. Een Sjamanistische beoefenaar ontvangt voornamelijk healing-onderricht, de universele principes en healingtechnieken  van persoonlijke leraars en begeleiders uit de spiritwereld, maar de ware lering in het genezingswerk vloeit voort uit de persoonlijke samenwerking met de krachtdieren, natuurwezens en spirithelpers. Zij geven concrete inzichten en ook met diagnoses van problemen en het vinden van geschikte wegen naar herstel.

 

Het sjamanisme kan helpen ons meer verbonden te voelen met onze leefwereld. Het leert ons dat we onderdeel zijn van een groter geheel. De wereld om ons heen is bezield met krachten die, als we er naar leren luisteren, antwoorden kunnen geven op al onze vragen en kan ons in contact brengen met krachtbronnen zowel binnen als buiten onszelf.

 

Vaak is het niet fijn om het sjamanisme te  beoefenen, want vaak kom je in een isolement terecht vanwege bewondering voor de onbekende krachten, maar men is er ook bang voor en kan ook tegen je gebruikt worden. Maar hier is mijn hart thuis en blijf ik, ondanks soms pijnlijke opmerkingen mijn principes trouw.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.