Reiki is een unieke healingmethode. Het vereist dat ik een andere persoon aanraakt. Niet alleen met mijn handen, maar ook met energie. Ik deel de liefdevolle energie uit de bron die God voor iedereen beschikbaar heeft gesteld. Het is een uniek en speciaal cadeau.

 

Veel mensen die voor heling komen zijn kwetsbaar. Ze kunnen zowel emotioneel als fysiek kwetsbaar zijn. Ik zal het vertrouwen dat ze in mij stellen beslist niet schenden. Als iemand een emotionele bevrijding ervaart als resultaat van de behandeling, is het essentieel dat ik deze vertrouwelijkheid niet beschaam en hun leven respecteer.

Wat nu volgt zijn enkele ethische overwegingen.

 

  1. Ik vraag toestemming voordat ik iemand behandel. Sommige mensen willen echt niet geheeld worden. Ik respecteer hun standpunt.
  2. Ik beschouw alles wat ik verneem van mensen die ik behandel als vertrouwelijk. Alles wat besproken wordt in de Reiki sessie zal vertrouwelijk zijn tussen mij en de persoon.
  3. Voordat ik iemand Reiki geef, geef ik een korte beschrijving van wat er gebeurt tijdens een sessie en waar ik je zal aanraken. Ook gebieden worden aangewezen die niet aangeraakt zullen worden.
  4. Ik beloof nooit genezing en zal nooit een diagnose stellen. Reiki sessies garanderen geen genezing en zijn geen vervanging zijn voor adequate medische behandeling, en ik zal nooit adviseren van voorgeschreven medische behandeling of medicatie te veranderen en kom nooit tussen een behandeling of een professionele gezondheidszorgwerker.
  5. Ik verwijs naar professionele medische of psychologische professionals waar nodig. Ik zal niet diagnosticeren of therapieën uit te voeren met mensen omdat dit niet mijn specialiteit is en ik niet geautoriseerd ben dat te doen.
  6. Ik respecteer ieders grenzen bij aanraking of op andere gebieden. Mensen zich laten uitkleden is nooit nodig voor een Reiki behandeling.
  7. Als ik met kinderen werkt, vergewis ik me van de toestemming van de ouders.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.