Tijd en ruimte spelen geen rol bij de afstandsbehandeling.

De afstandsbehandeling is een flexibel in te zetten behandeling. De toepassing ervan is, doordat je fysiek niet in de zelfde ruimte hoeft te verblijven, veel breder dan je zo kan bedenken. Bij lastige situaties kan de afstandsbehandeling de oplossing zijn.

 

Bij een afstandsbehandeling stuur ik Reiki. Behalve naar een persoon kan er ook naar een dier of een situatie Reiki gestuurd worden. Wil je graag Reiki op afstand, dan kun je via de mail een behandeling aanvragen. Hierop maak ik voor een afstandsbehandeling een afspraak Op de dag en het tijdstip van de afspraak ga je dan ergens rustig zitten of liggen zodat je goed kunt ontspannen. Je kunt eventueel een kaarsje aansteken of je favoriete muziek opzetten om nog meer tot rust te komen. Zorg voor een omgeving waar jij je prettig voelt en waar je niet wordt gestoord. Op het moment en tijdstip dat is afgesproken, stem ik mij af op de Reiki energie en stuur deze naar jou. Een Reiki afstandsbehandeling duurt ongeveer 30 minuten.

 

Kosten voor een afstandsbehandeling bedragen € 12,50 . De kosten voor afstandsbehandelingen dienen vooraf voldaan te zijn.

Reiki abonnement, 4 weken lang elke week een reiki healing € 40,=

 

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met mij op via het contactformulier.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.