Deze inwijding is gebaseerd op het boek “Die Halle der Säulen” van Michaela Theis, hier met toestemming gebruikt.


Tijdens deze inwijding gaan we ons verbinden met de Priesteressen van de 7e straal
van de Hal der Zuilen.

 

Je maakt kennis met de Priesteressen van de 7e straal en je maakt een meditatieve reis door de Hal der Zuilen. Je ontvangt een inwijding in de energieën van de Priesteressen van de 7e straal van de Hal der Zuilen. Tijdens de inwijding wordt kort in een oude gechannelde taal gesproken.

 

Wie zijn de Priesteressen van de 7e straal?


De Priesteressen van de 7e straal is een zusterschap dat al sinds Atlantis bestaat.
Zij staan in verbinding met Isis en zij volgen haar roep en haar kracht.
Ze hebben zich in Atlantis bezig gehouden met healing op alle niveaus en sinds de val
van Atlantis zijn ze op weg om de mensheid op etherisch niveau te ondersteunen.
Zij kennen jouw ziel, jouw pijn en jouw verlangens.
Zij zijn er om jou te laten ervaren dat jouw scheppingskracht is “IK BEN”.
Je kunt ze op elk moment aanroepen en je zult hen ervaren, want hun energie is groot en
krachtig.
Hun gezang brengt heling en helderheid op zielsniveau.
VOEL het en je zult het voelen.
Zij bevinden zich in de Hal der Zuilen waar jij straks door hen zult worden ingewijd.

 

Een meditatieve reis door de Hal der Zuilen:


De Hal der Zuilen is een plaats van handeling, voorbereiding en heling en bevindt zich in
je eigen innerlijk, zij bestaat sinds het begin der tijden.
De Hal der Zuilen bestaat uit 7 verdiepingen, de ingang naar deze verdiepingen kan op
verschillende manieren bereikt worden.
De Hal der Zuilen bevindt zich op een plek van Genade en wordt bewaakt door bewakers
uit de Geestenwereld.
Een ieder die bereid is om haar te vinden, zal haar ook vinden, net zoals duizenden voor
jou.


Als jij de Hal der Zuilen vindt, dan zal het voelen alsof je thuis bent gekomen.
De Hal der Zuilen vormt een laag tussen alle bewustzijnslagen.
Er worden voorbereidingen gemaakt die belangrijk zijn voor de Aarde, de Mensheid en
het Universum.
Hier kruisen zich de wegen van de zielen, Engelen, Verheven Meesters, Priesters en
Priesteressen.

 

Priesteressen van de 7de straal inwijding kost 30 Euro.

( inclusief infomap en certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.