De weg van de Orde van Melchizedek  geeft ons inspiratie en leert ons, om onze krachten met reinheid van het hart te gebruiken en niet te misbruiken. Daarmee dragen we bij aan de spirituele ontwikkelingsweg van de mensheid. De mystieke lessen van het oude Egypte, werden geheim gehouden en  waren alleen toegankelijk voor de Priesters en farao’s.

 

Deze Orde gaat terug naar Melchizedek, de koning van Salem. Hij heeft Abraham ingewijd en deze gaf de lessen verder. De lessen van de Orde van Melchizedek zijn subtiel en worden niet direct verder gegeven. In de twee levels ontvang je in totaal 19 inwijdingen. Er vindt een bewustzijnsverandering plaats en je aura trillingsfrequentie wordt verhoogd.

Na de inwijding herken je intuïtief de oude kennis en krijg je toegang tot “het weten”.  Je leert om anderen in de “Priesthood of the Order of Melchizedec”  in te wijden.

 

Met de Priesthood of the Order of Melchizedec- inwijding beloof je om je over te geven aan spirituele groei ten dienste van het Hogere Goed.

Voordat je aan deze initiatie begint is het goed om je te realiseren dat deze inwijding een verantwoording met zich mee brengt.

 

Deze inwijding is onderverdeeld in  2 levels.

Level 1 omvat 11 afstemmingen  en level 2  8 afstemmingen en worden in 1 inwijding gegeven.

 

De weg van de Orde van Melchizedek  geeft ons inspiratie en leert ons, om onze krachten met reinheid van het hart te gebruiken en niet te misbruiken. Daarmee dragen we bij aan de spirituele ontwikkelingsweg van de mensheid. De mystieke lessen van het oude Egypte, werden geheim gehouden en  waren alleen toegankelijk voor de Priesters en farao’s.

 

De Orde van Melchizedek kost 35 euro.
( Inclusief handleiding en certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.