(Lightarian Purification Rings)

 

Wie of wat zijn Serafijnen?

 

De Serafijnen zijn Engelen; het niveau van de Serafijnen is het allerhoogste in de Engelenrijken. Hun licht is zo intens helder, dat het voor een sterveling haast onmogelijk is om erin te kijken. Deze Engelen van Liefde, Licht en Vuur vliegen rond de troon van God; ze absorberen en reflecteren het Goddelijk licht.

 

Wat zijn de Lightarian Purification Rings?

 

Een Purification Ring is een eenvoudige, etherische, energetische verbinding met de puurste kwaliteiten en energiepatronen van de Serafijnen, die voor altijd wordt gemaakt tussen een individuele persoon en een bepaalde Serafijnen groep. Dit om de mensheid te helpen bij hun spirituele ontwikkeling.Nadat je energetisch verbonden bent door deze inwijdingen, zul je voortdurend inspiratie en ondersteuning van hen ontvangen, waardoor je wordt aangemoedigd om deze Serafijnse kwaliteiten in alle gebieden van je leven uit te drukken.

 

Deze cursus bestaat uit 6 delen (6 meditaties en 6 inwijdingen).

De wachttijd tussen de ontvangst van de 6 Purification Rings afstemmingen is 7 dagen.

 

De eerste inwijding: 

Je ontvangt de blauwe vlam van heelheid in je hartchakra en je ontvangt de mythische staf van de schapenhoeder. Genetische coderingen en persoonlijke inzichten worden hersteld.

De tweede inwijding: 

Een kristallen schedel wordt in je kruinchakra geplaatst.Je wordt volledig geopend om zuivere en volledige informatie te ontvangen via je vijf zintuigen, waardoor je beter in staat zult zijn om vreugdevol en liefdevol in het leven te staan. Tevens wordt er een verbinding gemaakt met Sterrenenergie.

De derde inwijding: 

Een zilveren koord wordt via je kruinchakra ingebracht door de Serafijnen. Hierdoor wordt het schild verwijderd, dat zich in je aura bevindt en dat is ontstaan vanuit angst, toen jij de menselijke vorm aannam.

De vierde inwijding: 

Een regenboogcirkel wordt in je hartchakra geplaatst, deze staat voor heelheid en compleetheid. Er wordt gewerkt aan zelfzuchtigheid die gebruikt wordt om geen pijn te voelen, pijn door verschillende oorzaken.

De vijfde inwijding: 

Je ontvangt de blauwe vlam van gelukzaligheid; deze wordt via je voeten in je aura geplaatst en zal een verbinding maken tot in de bron.Deze inwijding helpt bij het compleet begrijpen en toepassen van aanroepen en intentie in een staat van gelukzaligheid. 

De zesde inwijding: 

Gouden muzieknoten van de Serafijnen worden in je keelchakra geplaatst. Via deze inwijding wordt magie in jouw werkelijkheid en in je leven gebracht door je totaal te verbinden met de alom aanwezige energie.

!Vooropleiding!: De Aartsengelen initiaties (Lightarian Angellinks).

 

Deze initiaties worden telefonisch gedaan of op afstand.

De kosten zijn € 35,00 per initiatie, een initiatie duurt ca. een half uur. 

 

Het is mogelijk om deze initiaties zelf ook door te geven. 

 

De eenmalige bijkomende kosten zijn € 35,00 voor de officiële manuals (6 stuks). Deze handleidingen zijn ook verkrijgbaar als e-handleiding! Vermeld op welke manier je de handleidingen wilt ontvangen.

Dit is tevens incl. registratie bij het Lightarian institute in Amerika en incl. een certificaat

 

Let op! De manuals zijn in het Engels, het inwijdingsgedeelte ontvang je erbij in het Nederlands. 

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.