Lightarian Reiki is gechanneld door Jeannine Marie Jelm door haar connectie met de Verheven Meester Buddha. Door het verfijnen van haar connectie en het verankeren ervan werd zij rechtstreeks door hem geïnitieerd in deze hogere vorm van Reiki: de Lightarian Reiki.

Na (Usui)Reiki en Karuna Ki Reiki is de Lightarian Reiki dan ook een volgende logische stap. Lightarian Reiki brengt ons een grotere Bandbreedte van de Reiki energieën.

 

Beslaat de (Usui)Reiki de eerste band en Karuna Ki de tweede band, de Lightarian Reiki beslaat de derde tot en met achtste band. Jij ontvangt deze inwijdingen door middel van vier afstemmingen. Lightarian Reiki I&II, III, IV en V&VI. Alle inwijdingen zijn op Master niveau.

Voor het ontvangen van Lightarian Reiki is het dus voorwaarde dat jij al (Usui)Reiki Master én Karuna Ki Master bent. Mocht jij geen opleiding hebben gedaan voor Karuna Ki dan is er speciaal hiervoor de 'Buddhic Boost" om het gat tussen de eerste en derde bandbreedte te overbruggen.

Na Usui Reiki (op master niveau) kun je je voorbereiden op Lightarian Reiki door de Buddhic boost afstemming. Met deze afstemming wordt het energetische gat tussen de eerste band en het eerste niveau van Lightarian Reiki gesloten.

Daarna kun je worden afgestemd op Lightarian Reiki 1&2, 3, 4, 5&6.

 

1de inwijding wordt je afgestemd op de Buddha-energie (level I en II).

2de inwijding wordt je verbonden met Gaia, Moeder Aarde (level III).

3de inwijding wordt je verbonden met de Godheid energieën (level IV).

4de inwijding wordt de energie van Sananda samengevoegd met die van Verheven Meester Buddha, Gaia en de Godheid (level V en VI).

 

De wachttijd tussen de ontvangst van de vier Lightarian Reiki afstemmingen is 30 dagen.

 

Lightarian Reiki is een effectieve methode om je te ondersteunen en je te versnellen op je spirituele pad. De wereld en het leven erin veranderen snel en de energie van verheven meester Buddha ondersteunt ieder als persoonlijke gids en coach.

De afstemmingen

De afstemmingen worden telefonisch of op afstand worden gedaan en duren ca. 30 minuten per inwijding.

 

Lightarian Reiki kost 250 euro ( inlusief de Buddhic Boost )

 

De prijzen zijn inclusief officiële registratie bij het Lightarian Institute U.S.A , de officiële manuals en een certificaat.

Deze handleidingen zijn ook verkrijgbaar als e-handleiding! Vermeld op welke manier je de handleidingen wilt ontvangen.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.