Deze module bestaat uit zes delen; elk deel bestaat uit een meditatie en een inwijding.

 

Inwijding 1: Path Clearing (Het reinigen van jouw paden).

Inwijding 2: Birth Pattern Removal (het verwijderen van geboortepatronen).

Inwijding 3: Template Clearing (het schoonmaken van je blauwdruk).

Inwijding 4: Attachment Removal (het verwijderen van aanhangsels).

Inwijding 5: Lineage Clearing (Het reinigen van jouw afstammingslijn).

Inwijding 6: Veil Removal (Het verwijderen van jouw sluiers).

De wachttijd tussen de ontvangst van de 6 Clearings afstemmingen is 7 dagen.

 

Deze initiaties  worden telefonisch gedaan of op afstand.

De kosten zijn € 30,00 per initiatie, een initiatie duurt ca. een half uur. 

Het is mogelijk om deze initiaties zelf ook door te geven.

De eenmalige bijkomende kosten zijn dan 35 Euro voor de officiële manuals. Deze handleidingen zijn ook verkrijgbaar als e-handleiding! Vermeld op welke manier je de handleidingen wilt ontvangen.

Dit is tevens incl. registriatie bij het Lightarian institute in Amerika en incl. een certificaat. 

 

Let op! De manuals zijn in het Engels, het inwijdingsgedeelte ontvang je erbij in het Nederlands.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.