De Lightarian AngelLinks

Creëren een permanente krachtige binding met een “A-Team”, een gespecialiseerd Engelen-team bestaande uit Serafijn Rose Aura en vier Aartsengelen.

Brengen in je leven een uitbreiding van pure engelen-kwaliteiten, kwaliteiten zoals onvoorwaardelijke liefde, onbeoordelend zijn, moed, schoonheid en vreugde.

Creëren op overige manieren unieke door Engelen begeleide connecties.

De vijf Lightarian AngelLinks zijn ontworpen om uitzonderlijke connecties te creëren tussen jou en een hoogst vibrationeel team van wezens uit het Engelenrijk, een team wat dor het Lightarian Institute wel het “A-Team” wordt genoemd. Het team bestaat uit een Serafijn( genaamd Rose Aura) en vier Aartsengelen (te weten Michael, Raphael, Uriel en Gabriel). 

De AngelLinks zijn geïnspireerd door Serafijn Rose Aura en deze Aartsengelen teneinde op een meer directe, en ook meer krachtige manier te kunnen samenwerken met mensen, om op die manier hun spirituele ontwikkeling te kunnen vervolmaken. Het is hun intentie om veel van hun kwaliteiten  en de energie patronen die ze herbergen in te voeren in en te vermengen met de energievelden van mensen.

Doorgaans zijn de connecties die via de Angellinks worden gecreëerd veel dieper dan de contacten met engelen die mensen al sinds honderden jaren (spontaan) ervaren.

De bindingen met Serafijn Rose Aura en de vier Aartsengelen zijn heel speciaal afgestemd extreem hoog-vibrationeel en werkelijk permanent van aard.

Ze zijn erg verschillend van de meer traditionele “telepathische en etherische interacties” die vele mensen al hebben met Engelen. Ieder van deze AngelLinks zet een geheel nieuwe, zeer speciale soort van binding binnen jouw energievelden op, waardoor jij en de wezens van het Engelenrijk op meer effectieve wijze kunnen samenwerken.

 

Deze vijf Wezens uit het Engelenrijk hebben zich toegelegd op een intieme en krachtige samenwerking met hen die de AngelLink afstemming ontvangen. Hun aandacht gaat er naar uit je te helpen de speciale engelen-kwaliteiten eigen te maken en uit te breiden, namelijk de kwaliteiten van onvoorwaardelijke liefde, onbeoordelend zijn. Moed, schoonheid en vreugde, en dat alles tot in je dagelijkse leven.  Aanvullend op deze vijf engelachtige energieën, zal ieder van hen zich op een specifieke manier als gids voor jou gedragen..

 

Zoals bijvoorbeeld:

je assisteren bij je gedragingen binnen het etherische rijk

je steunen bij en met helen

je pad ‘verlichten’ in de toekomstige tijden

je creatieve processen stimuleren  en

je manieren van communiceren effectiever te maken.

 

Serafijn Rose Aura’s AngelLink voor Onvoorwaardelijke Liefde

Vanuit de hoogste regionen van het Engelenrijk, genaamd de Serafijnen, is een Serafaijn genaamd Rose Aura voorwaarts getreden om de Engelen-kwaliteit van pure Onvoorwardelijke liefde te verspreiden naar de mensheid.  Via haar AngelLink verbinding met jou zal een “Engelen-Vlam der Onvoorwaardelijke Liefde” in je hartruimte worden geplaatst, zich daarvandaan volledig verder uitstralen door al je energievelden, en vervolgens verder uitbreiden tot in alle gebieden. 

Na de afstemming zal Rose Aura binnen jouw “Etherische achtergrond” werkzaam blijven als een Engelen-Gids, om je te assisteren in zaken die met “Het Hart”, met Liefde  te maken hebben… uiteraard zeer specifieke in zaken waarbij onvoorwaardelijke liefde van jezelf en naderen een rol speelt.

De Serafijn Rose Aura AngelLink vertegenwoordigt de “Lightarian Doorgang” naar  het energetische niveau van de Aartsengelen en is daardoor een voorwaarde om de overige AngelLinks te kunnen ontvangen.

De Vier Aartsengel AngelLinks.

Na de ontvangst van je Rose Aura connectie zijn er nog aanvullende AngelLinks beschikbaar voor het creëren van meer gespecialiseerde etherische bindingen met de Aartsengelen Michael, Raphael, Uriel en Gabriel.

De Aartsengel AngelLinks

Na de ontvangst van je Rose Aura connectie kun je de meer gespecialiseerde etherische bindingen met de Aartsengelen Michael, Raphael, Uriel en Gabriel ontvangen, en ook deze gaan delen met anderen, allemaal volgens dezelfde simpele stappen zoals beschreven.

 

Na de ontvangst van initiële Angellink, namelijk die van Serafijn Rose Aura, is voor jou de energetische deur' geopend om je direct en permanent te kunnen verbinden met vier van de Aartsengelen... Dit teneinde de aanvullende gids-eigenschappen van de Aartsengelen in je dagelijks leven te vermengen.

 

Er is geen wachttijd tussen de ontvangst van de 5 Angellinks afstemmingen .

 

Aartsengel Michael's AngelLink:

Gericht op het thema van onbeoordelend zijn, en tevens gericht op het assisteren van jou in het succesvol navigeren binnen de etherische rijken (via telepathie, channeling, bewuste etherische reizen etc), was Michael de eerste Aartsengel die voorwaarts trad om zijn AngelLink te bieden.

Net als met het ontsteken van de "Vlam der Engelen in de Hartruimte" via de Rose Aura AngelLink, hebben we een uitzonderlijke visie over de Aarstengel Michael AngelLink.

Het is een symbolische representatie van de zuiverste energieën van de kroon chakra welke Michael duidelijk wenst te vermengen in de energievelden van de mensen.  Het in de afstemming gebruikte symbool is dan ook de halo!  In dit geval is het een van Engelen afkomstig Halo van unieke mentale zuiverheid, wat de ervaring van onbeoordelend zijn in alle gebieden van je leven zal kunnen leveren. Het zal ook dienen als jouw symbolische geheugensteun van Aartsengel Michael met jou en van zijn aanbod om te dienen als jouw Gidsende Engel binnen de Etherische rijken.

Aartsengel Raphael's AngelLink

Aartsengel Raphael is voorwaarts gekomen om ons te ondersteunen met de vermenging van de moed der Engelen en  Goddelijke heling. Wij noemen hem wel "De Verlichter", omdat hij ook een "Toorts van Engelen Licht" levert, voor jou, om als het ware "je pad te verlichten", door het hele leven.

Met Raphael's hulp via deze AngelLink zul je in staat zijn om effectiever bepaalde uitdagingen en hindernissen te vermijden... en ook zul je in staat zijn duidelijker bepaalde kansen en spirituele beloningen te zien die voor je, op je pad, liggen. Aangezien je je weg naar de toekomst met Raphael beter kunt verlichten, zal een gevoel van goddelijke en door Engelen ondersteunde moedige ondernemingslust op een meer natuurlijke manier in je leven komen.

Aartsengel Raphael's AngelLink zal je ook voorzien van steun in je helende proces. Hij is bekend als de "goddelijke heler" en Raphael zal je, door deze AngelLink, helpen om de "goddelijke heler' in jezelf te ontdekken.

Aartsengel Uriel's AngelLink

Aartsengel Uriel is naar voren getreden om ons te voorzien van een vermenging van de Schoonheid der Engelen. Dit zal je helpen de meer 'vrouwelijke kant van schoonheid' te ervaren, vooral door een verhoogde waarneming van waardering, en de meer "mannelijke kant van schoonheid" door de stimulering van je talenten voor creatieve uitingen.

Dankzij deze Angellink connectie kan Uriel je assisteren bij het verbeteren van je mogelijkheden om Schoonheid te uiten in alles wat je zegt, denkt en doet.

Hij kan je ook helpen door stimulatie van je creativiteit en inspiratie om je op  vele manieren artistiek te uiten.

In de AngelLink met Uriel wordt als symbool van de link een "Hartvormige geschenkendoos" gebruikt, welke etherisch wordt geïnstalleerd in je hartruimte. Hij dient als een herinnering aan zijn binding met jou.

De hartruimte is een hoofd-doorgang voor de stroom van schoonheid en creativiteit, zowel naar binnen als naar buiten. Dus, overdrachtelijk gesproken: deze geschenkendoos in je hart is de plaats waar jij Uriel's energieën van schoonheid, waardering en creatieve uiting kunt bewaren.

Aartsengel Gabriel’s AngelLink.

Aarstengel Gabriel richt zich op vreugde en communicatie! Door zijn AngelLink leert hij ons de tijd te nemen om de bestaande vreugden te herkennen en te ervaren, en ook om nieuwe en opwindende niveaus van vreugde in ons leven van alledag te creëren en manifesteren.

Hij kan je helpen om dát te vinden waarvan "je hart gaat zingen", en bied je inspiratie en goddelijke innerlijke kracht op momenten waarop er ogenschijnlijk weinig in je leven is om vreugde over te ervaren.

Gabriel is ook van oudsher bekend als de grote Communicator van het Goddelijke. Daarom is hij bijzonder geschikt je te helpen met innerlijke communicaties om toegang te krijgen tot je "innerlijke weten" en je intuïtie als ook om te voorzien in praktische steun voor effectieve communicaties in je uiterlijke, dagelijkse leven.

In zijn rol als Communicator dient Gabriel ook als Aankondiger en voorbode van goed nieuws en informatie. Hij is voorwaarts getreden als aankondiging dat speciale nieuwe energieën die beginnen te stromen in het energiesysteem van de wereld en de mensheid.. om ons uiteindelijk voor te bereiden op onze volgende spirituele evolutionaire sprong.

Deze vier op afstemmingen gebaseerde connecties met de Aartsengelen kunnen worden ontvangen in iedere gewenste volgorde.

Ze kunnen met anderen gedeeld worden op dezelfde manier waarop de Serafijn Rose Aura AngelLink met anderen gedeeld kan worden.

Wellicht ten overvloede: vergeet niet dat de Serafijn Rose Aura Angellink een vooreis is om één of meer van de Aarstengel AngelLinks te kunnen ontvangen.

Naarmate je verdergaat met het ontvangen van je AngelLink Afstemmingen, en begint met het ervaren van de voordelen van ieder van deze connecties, eerst met Serafijn Rose Aura en daarna met de vier Aartsengelen, zul je telkens in toenemende mate verder bouwen aan een hoogst effectieve "Steungroep van Engelen”, om je op krachtige wijze van steun te zijn terwijl jij je verder voorwaarts beweegt op je spirituele pad.

 

Deze initiaties worden telefonisch  gedaan of op afstand.

De kosten zijn  € 30,00 per initiatie, een initiatie duurt ca. een half uur.

 

Het is mogelijk om deze initiaties zelf ook door te geven. 

De eenmalige bijkomende kosten zijn dan 35 Euro voor het officiële manual (hierin staan alle 5 de initiaties beschreven). Deze handleidingen zijn ook verkrijgbaar als e-handleiding! Vermeld op welke manier je de handleidingen wilt ontvangen.

Dit is tevens incl. registriatie bij het Lightarian institute in Amerika en incl. een certificaat.

  

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.