Afstandsinwijdingen

 

Als je voor een bepaalde afstandsinwijding gekozen hebt, dan stuur je mij een mailtje, je krijgt dan van mij een rekening nummer.

Vermeld bij betaling duidelijk je naam en de inwijding waar het om gaat.

(voorbeeld: vermeld je je naam als volgt - J. Jonassen, dan komt er op het certificaat ook "J. Jonassen" te staan. Vermeld je je naam als Jacky Jonassen, dan komt er op het certificaat ook "Jacky Jonassen" te staan. Let dus op hoe je je gegevens vermeldt)

 

Na het bedrag te hebben ontvangen stuur ik je het handboek en de instructies per mail toe.

Tevens maak ik dan de afspraak met je betreffende de datum en tijd dat je de inwijding zult ontvangen.

 

Sommige inwijdingen bestaan uit meerdere inwijdingen, dit schema spreken we dan eveneens per mail af.

 

Het certificaat ontvang je na de inwijding digitaal. 

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.