Afstandshelingen

Er bestaat geen tijd en afstand in het universum en daar is de hele kracht van afstandsheling op gebaseerd.. Reiki kan daarom ook op afstand worden gegeven. Het maakt niet uit waar je bent, de Reiki zal jou vinden en doet haar werk. Een Reikibehandeling op afstand is net zo krachtig als een normale tafelbehandeling.

 

De behandeling wordt gegeven op een afgesproken tijdstip en je kunt aangeven of je wellicht specifieke klachten heeft welke je graag behandeld zou willen zien. De duur van een Reiki afstand behandeling is ongeveer 30 minuten. Bij 

 

Voor aanvang hebben we contact via mail en ook na de behandeling.wat ik nodig heb, is jouw naam, je geboortedatum en je woonplaats. Met deze gegevens weet ik zeker dat ik op de juiste persoon, op jou, afstem.

 

Voor wie

Reiki op afstand is geschikt voor dieren en kinderen. Maar ook als je niet veel tijd hebt, of geen tijd wilt besteden om op de behandeltafel te liggen, is Reiki op afstand een geschikte manier voor het ontvangen van energie.

 

De prijs per behandeling is € 15,00

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.