Spirituele helings systemen als Reiki en andere zijn géén vervanging voor medische zorg. Informatie word niet verstrekt met de bedoeling medisch advies te vervangen op welke wijze dan ook en ook niet om diagnoses te stellen en ziektes te behandelen. Met medische vragen en/of problemen: raadpleeg een (huis)arts! Reiki is werkzaam op en stimuleert natuurlijke (genezings) processen. Reiki is geen vervanging voor behandeling door een huisarts of specialist, maar kan hierbij wel positieve ondersteuning bieden. Bij alle inwijdingen kunnen zeer sterke energie-stromen vloeien. De inwijdingen kunnen je sterk fysiek en psychisch belasten. Sea-Angel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke directe of indirecte gevolgen van behandelingen of inwijdingen. Je bent ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor wat je met de energie van de inwijdingen doet.

 

Belangrijke Informatie voor cliënten:

 

Sommige Masters wijden cliënten in binnen 24 uren in vele systemen. Ik persoonlijk vindt dat de energieën die je ontvangt en mee werkt niet genoeg tijd krijgen om te worden geaccepteerd. Neem genoeg tijd om de ontvangen manual goed door te lezen en neem dan contact met me op om een afspraak te maken voor het ontvangen van de inwijding. Zijn het meer dan een inwijding per systeem laat ik tussen de eerste en tweede inwijding een ruimte van minimaal 7 dagen zitten zodat de energieën volledig kunnen worden geaccepteerd.

Zelfs de meest spirituele persoon zal na het ontvangen van elke inwijding een vorm van zuivering ervaren die tijd nodig heeft om de energieën te kalmeren. Onthoud dat na elke inwijding je Aura ( energieveld ) is verandert en gegroepeerd. Ik zal iemand dus niet in meer dan 1 systeem per week inwijden.

 

* Inwijdingen worden alleen gegeven aan personen ouder dan 18 jaar.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.