Alles wat ik doe, doe ik met eerlijkheid, respect en met vertrouwen die de cliënt(e) in mij heeft gesteld.

 

Hier onder staan de Algemene Bepalingen welke ik naar eer en weten hanteer.

Bij aangaan van een behandeling aanvaarden de cliënt(e) en de behandelaar deze Algemene Bepalingen.

 

1. De verworven certificaten van de behandelaar en de ethische code zullen ten alle tijden zichtbaar in de behandel ruimte aanwezig zijn.

 

2. De cliënt(e) dient na een gesprek altijd zelf te vragen voor een behandeling. De behandelaar kan en mag nooit een behandeling afdwingen.

 

3. De cliënt(e) stelt de behandelaar in kennis betreft medicijn gebruik en of er een pacemaker aanwezig, dit in belang van de behandeling.

 

4. De behandelaar doet geen beloften m.b.t. genezing, de behandeling is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en/of helpt de energie van de cliënt(e) in balans te brengen.

 

5. De behandelaar verplicht zich alle informatie aangaande de cliënt(e) ten alle tijde vertrouwelijk te behandelen.

 

6. De behandelaar behandelt de cliënt(e) met respect voor hun persoonlijke integriteit, hun individuele noden, normen en waarden.

 

7. De behandelaar werkt met de cliënt(e) naar het beste van hun kunnen zonder vooroordeel ten aanzien van leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.

 

8. De behandelaar maakt nimmer misbruik van zijn/haar positie om op een of andere manier een ‘relatie’ uit te lokken of te beginnen, de behandelaar respecteert de vertrouwensrelatie tussen hem/haar en de cliënt(e).

 

9. De behandelaar respecteert het vertrouwen van de cliënt(e) in hun arts of eerstelijns verzorger en hij/zij is er zich steeds van bewust dat hij/zij niet vervangend maar aanvullend optreedt.

 

10. Als de cliënt(e) niet eerst een arts heeft geraadpleegd kan de behandelaar een behandeling weigeren. De behandelaar kan, mag en zal nooit een diagnose stellen en zal nooit oordelen over een door een arts gestelde diagnose hij/zij is daartoe niet bevoegd.

 

11. In overleg tussen de cliënt(e) en de behandelaar zal het aantal behandelingen die nodig zijn en de frequentie er van worden bepaalt.

 

12. De behandelaar steunt de cliënt(e) zonder tussenkomst van zijn/haar persoonlijk oordeel. Is hi/zij hiertoe niet in staat dan zal hij/zij zich er toe verplichten de cliënt(e) te adviseren een andere behandelaar te nemen.

 

13. Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

14. Zowel de cliënt als de behandelaar kunnen te allen tijde de behandeling beëindigen.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.