Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijze en wordt ook wel de kracht van de zon genoemd. Daarmee is bedoeld de Universele kracht van het leven. Deze therapie is een vorm van zelfgenezing door bundeling van energie. Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel als een totale verbinding gezien. Deze energie is altijd en overal aanwezig. Via concentratie, zachte handopleggingen wordt de niversele levensenergie door mijn handen aan jou doorgegeven.

 

In de levensenergie van Reiki heeft de persoon die is ingewijd als Reiki behandelaar zijn of haar energiebanen in het lichaam laten openen en ontdoen van obstakels door de Reiki inwijdingen en ontvangt een verhoging van de levensenergie voor eigen genezing en wordt verbonden met de bron van alle Universele Ch'i of Ki.

 

Deze toepassing wordt gepaard met een serie van inwijdingen. Ik gebruik hierbij de methode van Diane Stein. Bij elke inwijding wordt het trillingsniveau van het lichaam opgevoerd.

 

Essential Reiki level 1  kost 45 Euro

Essential Reiki level 2  kost 55 Euro

Essential Reiki Master level kost 70 Euro.

( inclusief certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.