Iedereen wil wel weten hoe zijn beschermengel oftewel zijn geboorte engel is, met deze inwijding maak je kennis met je geboorte engel, leer je zijn of haar naam en hoe je in contact kan komen.

 

Je onvangt via mail een werkmap met:

 

- informatie over je geboorte engel en de naam

- informatie over je levensplan nu op aarde

 - 3 gebeden aan je geboorte engel, om contact te maken

- uitnodiging aan je geboorte engel

- reinigen van ruimtes

- reinigen van lichaam en aura

- enigheidsformule

- dankzegging

- genezingritueel

 

Beschermengel / Geboorte engel kost 25 euro

( incl handleiding en certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.