In de Hawaïaanse cultuur spreekt men over Walking the rainbow wanneer iemand is over gegaan naar het leven na de dood, in een andere wereld. Walking the Rainbow is een vervolg op de DTR. Dit is een vooreis om Walking the Rainbow te kunnen doen.

Het systeem bevat 1 Initiatie en in de manual wordt een zeer uitgebreid scala aan onderwerpen behandeld :

 

Chakra's, 12-chakra systeem, DNA, Christus bewustzijn, bescherming en gronden, Crystal Triad meditation, rol van de Lichtwerken, delen, geven, vergeven, delen, overvloed, beslissingen, talenten, keuzes maken, eenheid, Liefde, merkaba.

 

Walking the Rainbow is een systeem wat volgt op de DTR en helpt ons om contact te maken met onze innerlijke dieptes zodat we in kunnen springen op die Bron om effectiever met de dolfijnen samen te werken op weg naar verlichting en groei.

Orca's en dolfijnen als Licht Wezens, kunnen ons Pad verder verlichten en nog intenser aanwezig zijn. Met de wijsheid die soortgelijke frequenties beslaat als die van Atlantis en Sirius.

Vanwege de verhoogde frequentie en intelligentie is Walking the rainbow letterlijk en figuurlijk een spirituele brug in ons menselijk contact in relatie met de wezens.

Walking the rainbow bevordert het EEN worden met het oceaan leven en de energie van de dolfijnen en orca’s, de wijsheid die zij bezitten en graag met ons willen delen. Spelend, levend, verlichtend, transformerend

 

Walking the Rainbow kost 45 euro

( incl handleiding en digitaal certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.