Dolphin White Wave Healing is een nieuw en zeer krachtig systeem om je te bevrijden van negatieve en stilstaande energieën die zich opbouwen in en om ons heen op een regelmatige basis. De energie werkt snel en eenvoudig en verwijderd de ongewenste energieën uit het energie en fysieke lichaam. Wanneer deze ongewenste energieën zich opbouwen, kan dit leiden tot ziekte en/ of stemmingswisselingen.

 

Dolphin White Wave Healing kan worden toegepast bij zelfhealing en healing van anderen op veel manieren, niet alleen voor het zuiveren van het fysieke en etherische lichaam van mens en dier maar ook b.v. het reinigen van ruimten tot het reinigen van voorwerpen.

 

Door de snelheid van de hoge frequentie van de Dolphin White Wave healing energie, helpt het om weer snel in balans te komen. Het is wel zo dat het noodzakelijk is om regelmatig met deze energie te werken, omdat het dagelijks leven nou eenmaal dynamisch is.

De naam Dolphin White Wave Healing is opgebouwd uit White wat staat voor de Hogere spirituele energieën van de Hogere (spirit) dolfijnen en Wave uit de energieën van de Aardse dolfijnen in onze zeeën.

 

Healing met de Dolphin White Wave energieën: 

 

Je kunt de energie op vele manieren gebruiken. In deze manual geven we de handleiding voor een aantal manieren van gebruik. 

 

- Reinigen van de aura van jezelf  

- Reinigen van de aura van anderen. 

- Complete lichaamsbehandeling. 

- Situatie behandeling

 

Dolphin White Wave kost 45 euro

( incl handleiding en digitaal certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.