Dit systeem met de energie van dolfijnen werkt met chanten, ademhaling, kleur en het geluid van de drum. Het is gericht op het hart en het ritueel kan binnen en buiten worden uitgevoerd, in een groep maar ook alleen.

De aanwezigheid van de materialen is leuk, maar de empowerment kan ook zo worden gedeeld en overgedragen - op afstand.

Advies is om deze Empowerment te doen met Volle Maan voor een maximaal resultaat.

 

 Dolphin Sacred Drumbeat kost 25 euro

( incl handleiding en digitaal certificaat)

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.