Dolfijn Reiki is een energie die door Mark Scott ontwikkeld is in zijn werk met dolfijnen.
De bijzondere krachten van dolfijnen en hun speciale band met mensen zijn al sinds eeuwen bekend.

Intelligente wezens die in eenheid leven.
Ze zijn Master Healers en schatbewaarders van het licht op Moeder Aarde.
Hun rol is gelijk aan die van het engelenrijk.
Ze zijn hier om over ons te waken, ons te helpen en te ondersteunen.
Hun liefde voor de mensheid is groot.

Maar we hoeven niet echt met echte dolfijnen te zwemmen om hun liefdevolle en helende kracht te kunnen ervaren. Via een Dolfijn Reiki-inwijding kun je contact maken met de dolfijnen en zelf hun liefde en speelsheid ervaren.

 

De inwijding in Dolfijn Reiki wordt op afstand gegeven. Je krijgt een handleiding per email toe gestuurd ter voorbereiding van de inwijding.  Na het doen van de meditatie en de ademhalingsoefeningen ben je er voor klaar om ingewijd te worden.   We spreken samen een datum en tijdstip af waarop het jou schikt om de inwijding te ontvangen.

Je ontvangt deze op afstand, gewoon thuis in je eigen vertrouwde omgeving. Afstands afstemmingen zijn precies het zelfde als een persoonlijke afstemming.

Na deze inwijding kun je hem ook doorgeven aan anderen! In het handboek staat ook beschreven hoe je dat doet.

Het is de uitdrukkelijke wens van Marc Scott dat deze inwijding gratis word doorgeven.

 

Dolphin Reiki is gratis

( inclusief handleiding )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.