Een systeem gebaseerd op de het 7 chakra systeem, wederom lekker zwemmen op de golven van dolfijn-energie, maar behoorlijk intensief om hiermee aan het werk te gaan.

 

Inwijdingen:

2  per week - 2 per chakra om volledig te helen en te balanceren.

Voorbereidingen :

  • Lezen van de manual.
  • Dolphin Chakra meditation een week lang voor de start.
  • Contact opnemen met je teacher om de inwijdingen te plannen.
  • Elke chakra krijgt 2 inwijdingen met een week ertussen.
  • Het verzamelen van het benodigde materiaal.

 

Doorloop je dit proces dan ben je 14 weken onder weg met de dolfijnen, dus ongeveer 3 en een halve maand. Dat is intensief en dat vereist van student en teacher een bepaalde houding en inzet.

Het is absoluut niet moeilijk, maar wel belangrijk om het gehele proces te doorlopen met de dagelijkse meditaties en zelfbehandelingen daarin opgenomen : Trans Rainbow Fusion - een vorm van behandelen en mediatie. Dolhin Sea Bath, om te gronden en te ontspannen. Dolphin Rainbow chakra meditation.

De afzonderlijke inwijdingen en een behulpzaam symbool staat uitgebreid beschreven in de manual die als pdf verstuurd wordt.

Voor hen die daar behoefte aan hebben wordt een tafelbehandeling beschreven en dit systeem en toepassing binnen therapie.

Persoonlijk doe ik dat niet, omdat het proces als geheel al veel tijd in beslag neemt. Als je eenmaal zelf bent ingewijd, behoort dit dus wel tot de mogelijkheden. Ook behandelingen en dolfijn therapie op afstand kan als daarom gevraagd wordt.

 

Dolphin Rainbow Chakra Healing kost 65 euro 

( incl handleiding en digitaal certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.