Tot op heden is er erg weinig bekend over de Atlantean Dolphins, behalve dat deze een grote rol speelde en een essentiële taak hadden in de communicatie met en de healing van de Atlanteanen.

In de dagen van 9 - 11 februari 2007 kwam Carolynn Lloyd tijdens channeling in contact met de Dolfijnen van Atlantis en hebben dit bijzondere healingsysteem en de prachtige energie aan haar doorgegeven.

Dit systeem zal je healingswerk en persoonlijke (spirituele) groei naar nog hogere, eerder onbekende dimensies doen stijgen.

De energie bezit een bijna identieke therapeutische en helende kracht, zoals die door de Atlanteanen door de Dolfijnen in de tijd van Atlantis is ontvangen.

Vanwege de hoge frequentie van de energie is dit systeem alleen geschikt voor hen die reeds geavanceerde healingssystemen hebben doorgewerkt en met de bijbehorende energie zijn ingewijd.

Om met dit systeem te kunnen werken heb je in elk geval tenminste 1 stukje Larimar nodig!

In dit systeem leer je nieuwe technieken, mogelijkheden en een geavanceerd healingsysteem. Daarnaast ontvang je een inwijding die je zal verbinden met de energie van de Atlantean Dolphins.

Over de Atlantean Dolphins

( Kala, een kristal Deva, gechanneld door Carolynn Lloyd)

Kala, een kristal Deva was de eerste aan wie Carolynn vroeg over de Atlantean Dolphins en het nieuwe healingssyteem. Kala zei hierover het volgende:

 

“ De energie van de Atlantean Dolphins en Atlanteanen is vele jaren verborgen gebleven en verloren gegaan. De mensheid heeft heel veel vergeten en er is zoveel angst en agressie op onze Moeder Aarde in deze tijd! We hebben eeuwen vele energieën en levensreizen gezien, nieuwe ochtenden en verantwoordelijkheden zijn en worden er gegeven. Jullie allemaal hebben de verantwoordelijkheid Moeder Aarde te helen en zaken recht te zetten.
Wij ( de kristaldeva’s) en alle andere wezens van Licht en Liefde, kunnen jullie helpen maar kunnen het niet vóór jullie doen. Het is jullie taak met verantwoordelijkheid en toewijding te werken aan de verandering om van jullie wereld, jullie Moeder Aarde een mooiere en betere plek te maken.
Dit is het geschenk van de aan de mensheid Atlantean Dolphins en NU is de tijd om dit geschenk NU met jullie te delen en uit te dragen!”

 

De Atlantean Dolphins waren de healers van de Atlanteanen. Zij deden dit door in de aura te behandelen terwijl de Atlanteanen met de Dolphins in het water rond Atlantis waren.

 

De energie in dit systeem staat gelijk aan de energie die de dolfijnen gebruikten en de zullen je bijstaan, Atlantean Dolphins beschermen, leiden en assisteren wanneer je met de energie die via je handen stroomt in de aura van een persoon, dier, plant of kristal werkt. Je kunt de energie toepassen in afstandsbehandelingen maar ook behandelingen persoonlijk ( één op één)

 

Atlantean Dolphins kost 45 euro

( incl handleiding en digitaal certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.