Aquamarijn is een emotioneel genezing lichtpuntje dat je verbindt met de vreedzame begripvolle energie van de dolfijnen. Het evenwicht en harmonie, worden door haar zeer zachtaardige stroom, snel hersteld. Deze energievorm is voor iedereen geschikt.

Er zijn geen vereisten om dit prachtige systeem te mogen ontvangen.

 

Iedereen die vorige dolfijn inwijdingen gehad heeft, zoals dolfijnen Reiki, kan ervaren dat de dolfijnenverbinding wordt versterkt.  Aquamarijn werkt ook goed samen met een van de andere dolfijn inwijdingen zoals dolfijnen trilogie Reiki.

Aquamarijn zal werken op emotionele kwesties uit het verleden, heden en toekomst.

Het werkt samen met andere heling vormen zoals bijv. Reiki, Shamballa enz. alsmede ook met kristallen – met name Aquamarijn !

 

Aquamarijn kan worden gebruikt voor zowel persoonlijke als afstands helingen.

 

Er zijn geen symbolen.

Bedoeling/Intentie is de sleutel.

Door het uitspreken van Aquamarijn gaat de energie lopen.

 

Aquamarijn Dolphin Reiki kost 25 euro

( incl handleiding en digitaal certificaat)

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.