De bedoeling van deze site is, dat ik jullie, buiten de algemene informatie,  een kijkje wil geven in mijn leven en wat de ontwikkeling daarin is. Ik hoop dat ik jullie met deze site kan prikkelen om je bewust te worden van de kracht van de energieën hoe je deze kunt gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Verder hoop ik dat ik jullie een beetje bewust  kan maken van de energieën om ons heen en hoe je ermee om kunt gaan en werken.

 

De op deze website aangeboden inwijdingen en healingen, zijn allemaal op afstand.

 

Energie is niet gebonden aan tijd of plaats, dus je kunt de inwijding of healing op iedere plek ontvangen waar je maar wilt. Voor de inwijding is niet noodzakelijk dat de gever en ontvanger in dezelfde ruimte verblijven. 

 

Alle afstandsinwijdingen met de call-in methode gegeven.

 

Deze methode werkt met het Hogere Zelf en d.m.v. intentie. Het is een prettige en zuivere manier van inwijden. De energieën zijn beschermd tijdens het sturen en ontvangen van de inwijding door de Engelen en Aartsengel Michaël, zodat er geen andere schadelijke energieën mee kunnen komen. Een bijkomend voordeel van de call-in methode is dat je zelf het moment kunt bepalen wanneer je de inwijding ontvangt.

Na het ontvangen van de inwijding kun je meteen met de energieën werken. Het is de bedoeling dat je zelfstandig met de energieën aan de slag gaat. Bij vragen of als je jouw ervaringen wilt delen kun je via de email of telefoon contact opnemen. Na het ontvangen van de inwijding ontvang je via de email een certificaat.

Bij iedere inwijding ontvang je een handleiding en certificaat.

 

Ik zou het fijn vinden als jullie door deze site je gevoel met alle energieën die om ons heen zijn wat zouden kunnen ontwikkelen. Dat jullie je er bewust van worden dat je eigenlijk alles ten positieve van jezelf kan keren. Ik hoop dat jullie veel plezier zullen hebben van mijn site en dat het me lukt om jullie een beetje te raken in jullie gevoel. Ik zou het geweldig vinden als ik jullie met mijn site een duwtje kan/mag geven in de richting die goed is voor jullie eigen pad.

 

Veel plezier met deze site.

Als jullie vragen en/ of opmerkingen hebben hoor ik het graag.

Stuur me een mailtje en ik zal je zeker antwoorden.

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.