Ieder van ons kan een Dierlicht taal kanaal zijn. We moeten het alleen weer opnieuw openen.

Op het stoffelijke niveau communiceren dieren door gebaar, mimiek en bij vele dieren zoals honden, katten, vogels met stemgeluid.

Op het energetische niveau communiceren ze met op telepatische wijze, hele zinnen, beelden, kleuren en gevoelens. Het komt erop aan op welk niveau wij mensen met de dieren communiceren. Zij passen zich aan ons aan en zenden ons op gelijk niveau hun boodschappen.

Dit systeem wordt hierom " Dierlicht taal " genoemd, daar het kanaal, dat voor de communicatie door de inwijding geopend wordt, op Energetisch niveau - in het licht - ligt. Het is zeer goed mogelijk dat je na de inwijding ook in staat zal zijn, de aura van de dieren te zien en door de interpretatie van de beelden en kleuren, verdere informatie te bekomen.

 

Dierlicht taal kost 25 euro

( incl handleiding en certificaat )

 

Alle Rechten Voorbehouden. Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Sea Angel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sea Angel.nl.